torsdag 19 november 2015

Kostnadsfri e-bok om forskningetik

Nätverket OpenSNH har publicerat en öppen och kostnadsfri e-bok om Forskningsetik. Boken riktas mot forskare, bibliotekarier och lärare som till exempel kompletterande kursmaterial i metodkurser. E-boken hittas även via Libris.

E-boken är fri att ladda ned och använda till akademisk undervisning på alla landets lärosäten inom t ex vetenskapsteori och metod både för studenter och lärare samt bibliotekarier. I boken finns fördjupning med webblänkar till internetresurser och till TV-program från Utbildningsradion (UR).

- Här ger vi en introduktion i vad forskningsetik är. Vi berättar om de händelser, synsätt och riktlinjer som format och fortsätter påverka dagens forskningsetik. Vi fokuserar särskilt på de etiska dilemman som dyker upp när man forskar på människor eller på personuppgifter. Vi tar också upp forskning på djur och frågan om hur forskningsresultat ska publiceras.

Produktionen är gjord i samverkan inom SNH.se (som består av Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och UR tillsammans med sciwrite.se/Forskning.se).


Det finns även undervisningsmaterial kopplat till området, Frågvis om forskningsetik - problembaserade studieuppgifter.

Inga kommentarer: