onsdag 18 november 2015

Kommunikation i distanskurser - ny avhandling


I nätbaserade utbildningar kommunicerar studenter och lärare på andra sätt jämfört med klassrumsutbildningar. En ny avhandling från Örebro universitet av Giulia Messina Dahlberg beskriver hur studenter i en nätbaserad kurs i italienska använde olika digitala kommunikationskanaler för att skapa grupptillhörighet. Enligt en artikel på nättidningen SkolportenSå fungerar kommunikation i virtuella miljöer, har hon analyserat studenternas kommunikationsmönster, hur de kombinerar muntliga bidrag med skriftliga kommentarer i samma e-möte. Det betyder att alla kan komma till tals men på olika sätt och denna flexibilitet uppskattas ofta. Ju större grupp som samlas i ett e-möte desto tystare blir studenterna, precis som i klassrummet, medan diskussionen kommer lättare igång i mindre gruppe.


- I sin avhandling har Giulia Messina Dahlberg ställt frågan hur man kan studera språk på distans när kommunikationen sker via digital teknik, och hur språk och andra resurser används för att föra samtal i det virtuella rummet. I sitt arbete har hon följt studenter som läser italienska på distans där lektioner och samtal spelats in och analyserats. Studenterna har alla svensk bakgrund men bor i olika länder. Dessa har inte blivit intervjuade utan fokus har istället legat på vad som faktiskt sägs och görs i de virtuella klassrummen. Det är inte själva språket som varit det intressanta utan språkanvändningen.


Inga kommentarer: