måndag 16 november 2015

Hur aktiverar man de tysta deltagarna?


I alla kurser, möten och diskussionsforum finns det flera som aldrig kommer till tals. Vissa är blygga och osäkra om sin roll i gruppen, andra är inte särskilt engagerade och en del behöver fundera längre innan de säger eller skriver något. En artikel på sajten GoToMeeting, It’s important to get introverts to speak up in meetings – here’s how, ger några praktiska tips om hur du kan aktivera dessa tystare deltagare, vare sig det handlar om ett fysiskt eller ett digitalt möte.
  • Se till att alla får underlag i god tid inför mötet
  • Visa tydligt att alla ska komma till tals
  • Se till att alla får en roll i mötet, t. ex. fördela ansvaret att inleda varje diskussionsämne
  • Dra in de tystare deltagarna i diskussionen genom att ställa direkta frågor
  • Be de som brukar säga mest att lyssna mer aktivt i stället (t ex genom att ta minnesanteckningar)
Det viktigaste är att se till att alla kommer till tals och att skapa aktiv kommunikation i gruppen. Vissa behöver bli bättre på att bidra och andra behöver träna på att lyssna effektivare. 

- It doesn’t matter why people tend to be quiet. Part of being an effective group is that everyone participates. Most people have something to add. Each individual is the only person with that perspective, experience, or viewpoint. As a leader, you owe it to both the introverts and the group to get them talking. Nothing is more powerful than the ability to take those on the outside and invite them to participate. Try it. You’ll enjoy the dramatic impact it can have.

Inga kommentarer: