tisdag 21 juni 2016

Connected Mind - tankekartor från Google

Ytterligare ett verktyg för att skapa tankekartor (mindmaps) är Googles Connected Mind. Den är väldigt flexibel och du kan rita nästan som du vill; t ex många andra verktyg låter dig bara rita raka linjer. Du kan infoga bilder och det finns en inbyggd tal-till-textfunktion så att du kan tala in texten på varje gren i kartan.  Precis som i Google Docs sparas dina kartor automatiskt efter varje ändring. Dina tankekartor lagras hos Google och du kommer åt dem varifrån som helst via din dator, platta eller mobil.

Här kommer en kort introduktionsfilm om Connected Mind.

Inga kommentarer: