torsdag 16 juni 2016

Effektivare videokonferenser

Den kanadensiska utbildningsorganisationen Contact North har producerat några korta filmer om hur du kan skapa effektivare videokonferenser med dina studenter, How to Use Videoconferencing for Effective Teaching. Många tips kan verka självklara men det är väldigt lätt att glömma det grundläggande och filmerna är en bra påminnelse för de rutinerade och en bra inledning för dem som inte är vana vid videomöten. Här finns det fyra filmer:
  • Inför mötet
  • Förbereda studenterna
  • Uppmuntra aktivt deltagande
  • Möta studenterna
Dessutom finns det flera textresurser med tips och råd. Här ser du filmen Prepare before class.

Inga kommentarer: