tisdag 14 juni 2016

Video i MOOCs


Många nätbaserade kurser, inklusive MOOCs, lägger ut inspelningar på traditionella 45-minuters föreläsningar. Många studier visar att detta format är fel sätt att engagera deltagarna. En artikel av MOOC-konsortiet EdX ger praktiska tips om hur du bäst använder inspelade filmer i MOOCs och andra nätkurser: How MOOC Video Production Affects Student Engagement. Artikeln bygger på en publicerad artikel, How Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study of MOOC Videos, som studerade studentengagemang bland cirka 128 000 studenter på flera EdX MOOCs. Studien visade att korta föreläsningar var effektivast, helst under 10 minuter, och att längre föreläsningar bör delas upp i korta avsnitt.

Bland annat finns det följande tips:

  • Inspelningar av klassrumsföreläsningar är inte effektiva. Bästa att spela in i en studio eller vid eget skrivbord.
  • Inspelningar som växlar mellan läraren och bildspel fungerar bättre än bara bildspel.
  • Gör dina inspelningar mer personliga, gärna i eget rum och prata med studenten som i ett samtal.
  • Rita-och-berätta fungerar bättre än PowerPoint bildspel.
  • Lärarens engagemang och entusiasm är stora framgångsfaktorer.

1 kommentar:

Noooli sa...

Tack för dessa!