söndag 12 juni 2016

MOOCs i Europa - ny rapport

CC BY Some rights reserved by EADTU
Europeiska universitet är mer aktiva i MOOC-utvecklingen än sina motparter i Nordamerika, tvärtemot den bild som presenteras i många tidningar och kanaler. En ny rapport från det nyligen avslutade europeiska projektet HOME (Higher education online MOOCs the European Way) ger en bra lägesrapport på den europeiska MOOC-utvecklingen och visar en mångfald när det gäller modeller och kursdesign.

Rapporten innehåller 31 artiklar från MOOC-experter och artiklarna sorteras in under följande kapitel:

1. Regionala MOOC-initiativ
2. Medietäckning om MOOC-utveckling
3. Stöd för val av MOOC-plattform
4. Europeiska MOOC-affärsmodeller
5 Pedagogiska modeller i europeiska MOOCs
6. Delade tjänster i europeisk kontext

Artiklarna presenterades vid en konferens i Rom i november 2015.

Inga kommentarer: