onsdag 22 juni 2016

När en MOOC blir ett nätverk - ny artikel

Digitala Skollyftet var en öppen kurs som riktades mot skollärare i Sverige som vill höja sin digital kompetens och utveckla sin förmåga att integrera digitala verktyg i undervisningen. Kursen hölls hösten 2013 som en s. k. cMOOC där kursen bygger på kollaboration i nätverk hellre än en linjär progression.

Nu publiceras en artikel om Digitala Skollyftet i tidskriften Education Sciences av Niklas Karlsson och Anna-Lena Godhe, Göteborgs universitetCreating a Community Rather Than a Course—Possibilities and Dilemmas in an MOOC. Digitala Skollyftet var en innovativ kurs som drevs av lärare för lärare och i kontrast till de allra flesta öppna kurser utan ett lärosäte eller organisation som övergripande anordnare. Forskarna följde kursen och observerade att kursen blev egentligen en community, d v s ett kollaborativt nätverk. Denna utveckling ledde till en del osäkerhet bland deltagare som inte var så digitalt kompetenta eller var vana vid traditionell kursstruktur.

- The social aspects of a community become the focus for the participants in the MOOC rather than the content that it is addressing. The skeletal structure of the MOOC inhibits the participation of those who are unaccustomed to the digital environment where it takes place. Furthermore, the division of labour between participants and organisers is affected by the notion of course and therefore becomes ambiguous and creates tensions for both organisers and participants.

Artikeln diskuterar hur kursdesign i en MOOC påverkar hur den tolkas av deltagarna och att stor flexibilitet kan innebära kollaborativa möjligheter för en del men förvirring för andra.

Här ser du en introduktionsfilm till Digitala Skollyftet (2013).

Inga kommentarer: