tisdag 7 juni 2016

UKÄs årsrapport - snedrekrytering till högre utbildning består

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) släpper idag sin årsrapport, Universitet och högskolor 2016 och den visar att studenter med arbetarbakgrund eller utländsk bakgrund samt män är klart underrepresenterade. I en intervju med Sveriges Radio, Studenterna återspeglar inte befolkningen (lyssna i nedanstående ruta), berättar universitetskanslern Harrier Wallberg om problemen med att bredda rekryteringen till högre utbildning. Trots att staten finansierar så mycket inom högre utbildning är det svårt att se till att högskolan återspeglar samhällets mångfald.

Ytterligare en faktor som lyfts är svårigheter att rekrytera studenter från glesbygden och studieovana hem. De senaste årens minskning av antalet distanskurser kan ha bidragit här.

- Enligt högskolelagen ska högskolor och universitet främja och bredda rekryteringen så att studenterna återspeglar befolkningens mångfald, men det går trögt att öka andelen studenter från glesbygd, studieovana hem och män.

Ytterligare en trend som lyfts är att endast 14% av svenska studenter åker utomlands som en del av sina studier. Harriet Wallberg kommenterar så här i intervjun:

- Vi lever i en global värld där det är viktigt att ha internationella kontakter och erfarenhet av internationell utbildning och arbetsliv och jag tror att det kommer att ha ett meritvärde för de studenter som har varit ute.

Inga kommentarer: