torsdag 9 juni 2016

Tentamen - den sista pappersbastionen


Salstentamen genomförs fortfarande helt traditionellt med papper och penna trots att allt annat har digitaliserats. Men äntligen introduceras digital tentamen på de flesta lärosäten och fördelarna för både lärare och studenter är tydliga enligt en artikel i tidskriften Universitetsläraren, ”Tentor är den sista pappersbastionen”. I artikeln intervjuas Mats Brenner, IKT-pedagog vid Högskolan i Gävle, som har varit ansvarig för ett nationellt projekt kring digital examen under det senaste året. Han menar att Sverige ligger efter många andra europeiska länder när det gäller digital examination men nu behöver vi ta tag i frågan på nationell nivå. I skolan införs nu digitala nationella prov och det är bara naturligt att högre utbildning anpassar sig.

För studenten är det mer naturligt att skriva på dator än för hand och de kan redigera sina texter mycket enklare. Risken för fusk minimeras genom att datorerna inte har tillgång till internet. Läraren sparar tid och energi genom att slippa svårtolkade handskrivna texter, vissa frågetyper kan automaträttas (flervalstester), tester kan anonymiseras och lärare kan enkelt dela på rättningsarbetet.

Mats Brenner ser nu optimistiskt på framtiden även om en hel del arbete återstår.

– Högskolan i Sverige ligger efter länder som Norge, Danmark, Holland och England. Vi behöver komma i kapp. Men jag tror att inom fem till tio år kommer alla tentor att vara digitala även i Sverige.

Inga kommentarer: