torsdag 16 juni 2016

Malmö högskola blir universitet


Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, meddelade idag (torsdag 16 juni) att regeringen påbörjar arbetet för att Malmö högskola ska bli universitet den 1 januari 2018.

- Malmö högskola har en framstående position bland landets högskolor. Högskolans utbildning och forskning fokuserar på att lösa olika samhällsutmaningar, såsom jämlik hälsa, migration, framtidens skola, hållbara och smarta städer. Det är områden regeringen vill stärka. I den här processen har Region Skåne spelat en viktig roll.

Regeringen anser att det nu finns starka skäl för att successivt tillföra resurser för att bygga upp ett nytt universitet i Malmö som en del av en långsiktig utbildnings- och forskningspolitisk satsning. Genom att ge högskolan förutsättningar att utvecklas till universitet kan även tillväxt och utvecklingskraft i den växande Skåneregionen stärkas.

- Det här är en viktig del i regeringens långsiktiga satsning på utbildning och forskning, som vi gör för att möta samhällets utmaningar och utveckla Sverige som ledande kunskapsnation. Genom investeringar i kunskap och kompetens stärker vi samhällsbygget.

Inga kommentarer: