lördag 4 juni 2016

Dags för nästa steg i digitaliseringen - debattartikel


Inom alla professioner ser vi en ökande digitalisering. Lärare, poliser, vårdpersonal m fl måste lära sig hantera en mängd digitala verktyg och system men får väldigt lite stöd under utbildningstiden för att kunna kritiskt granska dessa och kunna välja från ett mer moget perspektiv. Så menar Carola Aili, lektor i pedagogik vid Lunds universitet, i en debattartikel i Sydsvenskan, ”IT-lösningar flyttar fokus från kvalitet till det som är lätt att mäta.”

- Det räcker inte att lärarstudenter lär sig att använda digitala interaktiva skrivtavlor. De behöver lära sig vilka konsekvenser digitala kvalitetssystem får för deras arbete. Blivande lärare måste kunna granska systemen kritiskt utifrån vad de ska användas till, en kompetens de inte får i dagens utbildning.

Det finns en fara att fokusera på häftiga prylar och verktyg och det räcker inte att bara kunna hantera dessa. Man ska kunna välja rätt verktyg eller arena för rätt ändamål och det innebär att även kunna välja bort det digitala om det inte tillför något. Det finns en risk att digitaliseringen inte bidrar till ökad kvalitet.

- Den nya tekniken har stora möjligheter att, rätt använd, bidra till ett positivt och innovativt arbetsliv, men fel använd leder den till ineffektivitet, ohälsa och hög arbetsbelastning. Universiteten skulle kunna göra skillnad genom att utbilda yrkesutövare för alla aspekter av det digitala arbetslivet. Men det kräver att lärosätenas ledningar vågar satsa ordentligt på samarbete över ämnesgränserna.

Inga kommentarer: