onsdag 1 juni 2016

HEInnovate - innovationsbarometer för universitet

Alla universitet lyfter gärna fram ordet innovation i sina strategidokument och marknadsföring men hur innovativt är ditt lärosäte egentligen? EU-kommissionen och OECD har tillsammans tagit fram HEInnovate, ett självvärderingsverktyg som alla får använda för att mäta sitt innovationsklimat. Verktyget innehåller 7 självvärderingsområden med kriterier i entreprenörskap, samverkan, ledarskap, internationalisering, kunskapsutbyte osv.

- HEInnovate is a free self-assessment tool for all types of higher education institution. It allows you to assess your institution using a number of statements related to its entrepreneurial activities, including leadership, staffing and links with business. 

Förutom självvärderingsverktyg finns det en resursbank med utbildningsmaterial, goda exempel och rapporter. För att se alla resurser och för att komma åt själva verktyget får du registrera dig. HEInnovate har funnits i tre år nu och har används av hundratals lärosäten i hela Europa.

Inga kommentarer: