måndag 13 juni 2016

Konferens - Ledning och styrning i högre utbildning

Konferensen Ledning och styrning i högre utbildning äger rum i Stockholm 25-26 oktober. Här diskuteras de stora utmaningarna som svensk högre utbildning står inför: globalisering, finansiering, digitalisering och nya utbildningsformer.

- Allt fler ställer sig frågan hur framtidens ledarskap kommer att se ut och vilka är villkoren för att verka som ledare inom högre utbildning? Hur påverkas högre utbildning av övergången? Vilka problem och svårigheter kommer vi att stöta på och hur kan vi tackla dem? Delta i en öppen diskussion om högskolans uppdrag. Förutom relevanta föreläsningar medför konferensen också tillfälle till nätverkande med kollegor från andra lärosäten.

Bland talarna på konferensen finns Dick Harrison, Lunds Universitet, Peter Maassen, Oslo Universitet, och Lars Geschwind, KTH. Jag kommer också att bidra till programmet.

Inga kommentarer: