tisdag 14 januari 2020

Är kommersiella digitala plattformar ett hot mot universitetets oberoende?


Kommersiella lärplattformar och andra verktyg lagrar stora mängder data om studenter och lärare vid varje universitet och högskola. Detta ses som ett stort hot mot högskolans oberoende menar 15 nederländska rektorer i en debattartikel som summeras i den norska nättidningen Khrono, Nederlandske rektorer mener digitale plattformer truer universitetene. Oppropet støttes av UiO-rektor Stølen (se debattartikeln, på holländska). Flera norska rektorer delar oron och menar att lärosäten måste använda plattformar där data lagras lokalt.

Plattformar som Blackboard, Canvas samt anti-plagieringsverktyget Turnitin pekas ut i artikeln som problematiska eftersom de har tillgång till enorma mängder data om studenter och lärare. Rektorerna ser att lärosäten blir allt mer beroende av och inlåsta i dessa kommersiella plattformer. De vill se mer samarbete mellan europeiska lärosäten kring gemensamma alternativ med bra skydd för all data som samlas.

For å sikre at studentene og de ansattes rettigheter sikres og at retten til offentlig innsyn ivaretas, oppfordrer de nederlandske rektorene at institusjoner og myndigheter går sammen mot de kommersielle gigantene på europeisk nivå.

Inga kommentarer: