torsdag 16 januari 2020

Norsk konferens om kvalitetsutveckling i högre utbildning


Kvalitetsutveckling i högre utbildning är huvudtemat for norska Dikus (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning) årskonferens, som går av stapeln i Kristiansand 24-25 mars,.Diku-konferansen for høyere utdanning.

Norsk høyere utdanning står overfor store endringer. Hvilke krav stiller dette til ledelsen og fagmiljøene ved institusjonene? Hvordan må sektoren utvikle seg for å kunne tilby en mest mulig relevant utdanning i fremtiden?

Konferensens huvudtalare är: 
  • Professor Dennis Hayes (University of Derby, UK)
    The Paradox of Quality: Must the process of ‘quality enhancement’ undermine quality in higher education? 
  • Morten Goodwin, førsteamanuensis ved UiA og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research
    Læringsprosesser + kunstig intelligens = sant 
Huvuddelen av konferensen består av flera parallella sessioner inom följande områden: studentaktivt lärande, mobilitet, internationellt samarbete, innovation, utbildningskvalitet, arbetsliv och livslångt lärande, samarbete och praktik.

Inga kommentarer: