tisdag 28 januari 2020

Digitala möjligheter i klassrummet - ny bok

Bild: Liber (med tillstånd)
Enligt Skolverket ska alla som jobbar i skolan förstå vilka möjligheter som digitala plattformar och verktyg erbjuder samt vilka begränsningar som finns. En ny bok från LiberDigitala möjligheter - i en lärmiljö för alla, ger goda exempel på hur du som lärare kan skapa en bra studiemiljö för dina elever med hjälp av digitala verktyg.

I den här boken får du som lärare tips och idéer om hur du med enkla medel och små förändringar kan skapa en tillgänglig lärmiljö via digitala verktyg i klassrummet. Med hjälp av appar, program och webbtjänster kan du möta elevernas behov i undervisningen på ett enkelt och tydligt sätt. ”Det som är nödvändigt för vissa är bra för alla" är bokens genomgående tes.

Boken ger många praktiska exempel på god undervisning med hjälp av digitala verktyg och avslutas med frågor att diskutera och reflektera över tillsammans med kollegor.

Inga kommentarer: