fredag 17 januari 2020

ICED 2020 - hur rustar vi våra studenter för framtiden?

Hur ser vi till att våra studenter är rustade för framtidens utmaningar? Vilken sorts pedagogik och vilka metoder är lämpligaste? Hur ska våra lärmiljöer designas för att främja studenternas lärande?Dessa frågor diskuteras vid konferensen ICED 2020, 15-18 juni i Zurich, Schweiz. Konferensen arrangeras av International Consortium for Educational Development (ICED) i samarbete med ETH Zurich.

Konferensens tema är The future-ready graduate.

Today’s world is in a state of permanent and radical change which is affecting society, science and the economy in equal measure. In this process universities, as research institutions, are major and active protagonists. To prepare their graduates, however, they must also adapt their teaching to the new scenario of change. They must set new objectives, and be ready to deploy innovative approaches to teaching, learning and curriculum design.

Mer information och anmälan. Här ser du en kort film om konferensen och staden Zurich.

Inga kommentarer: