onsdag 8 januari 2020

ViS vuxenutbildningskonferens 2020


Organisationen ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) arrangerar sin årliga konferens, ViS vuxenutbildningskonferens 2020, 30-31 mars i Stockholm. Temat är hur vi kan skapa ännu bättre vuxenutbildning i Sverige. Årets konferens skiljer sig från tidigare omgånger då man byter ut längre föreläsningar mot korta inspirerande inlägg sedan möjligheter till fördjupande diskussioner. Dessutom ska konferensen skapa ett gemensamt dokument med rekommendationer som ska skickas till politker och beslutsfattare.

- Nu vill ViS gå från bra till bättre! ViS vuxenutbildningskonferens 2020 behåller några kända inslag men byter delvis utseende. Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.

Inga kommentarer: