torsdag 30 januari 2020

Bologna Digital 2020 - ny rapport

CC BY-SA Some rights reserved by  Hochschulforum Digitalisierung
Det kommer många stora rapporter just nu om högskolans digitalisering och ytterligare ett exempel kommer från den tyska organisationen Hochschulforum Digitalisierung, Bologna Digital 2020. Rapporten är resultatet av flera workshops med representanter från många europeiska organisationer och nätverk inklusive studentrepresentanter.

Digitalisering har tidigare betraktats som ett eget område men nu inser många universitet att digitalisering genomsyr och påverkar alla delar av verksamheten. Den här rapporten ger en bra översikt på hur digitaliseringsarbetet genomförs inom europeisk högre ytbildning och dessutom blickar framåt.

This paper focuses on current developments and the discourse to be sharpened by 2020, but looks to the future of higher education. It follows the vision that in 2030, universities and colleges of higher education offer courses of study that are much more flexible and offer different learning pathways recognising the diversity of the student population. They are central institutions of lifelong learning, on campus and on digital platforms. The university will be a networked and open institution in 2030, which cooperates much more closely with other universities as well as the community and jointly develops and provides educational programmes.

Rapporten fokuserar på sex områden:
  1. Proaktiva metoder för att förbereda nya studenter för högskolan inklusive antagning och övergång  
  2. Digitala färdigheter för framtiden 
  3. Nya mobilitetsformer: virtuell mobilitet och blandad mobilitet 
  4. Validering 
  5. Kvalitetssäkring 
  6. Strategier för undervsining och lärande
För varje område finns det en beskrivning av möjligheter och utmaningar som digitalisering innebär och sedan kommer exempel på befintliga initiativ ino området.

Inga kommentarer: