tisdag 7 januari 2020

Återkoppling med IKT


Studenter behöver mycket återkoppling och digitala verktyg ger stora möjligheter för läraren att kommentera, uppmuntra och utmana. En artikel i tidskriften Chronicle of Higher Education, How to Give Your Students Better Feedback With Technology, ger många tips om hur du kan ge bättre återkoppling, både formativt och summativt.

Framför allt bör du prova muntlig återkoppling med hjälp av ett skärminspelningsverktyg. På detta sätt kan du prata direkt med studenten och gå genom en uppgift på skärmen. Muntlig återkoppling är mer personlig än skriftlig återkoppling och kan stärka bandet mellan student och lärare, framför allt i distansutbildningar. Återkoppling ska helst ges så ofta och vara så specifik som möjligt samt vara balanserad och i tid. Artikeln beskriver också hur du kan jobba med peer review där studenterna ger återkoppling till varandra med hjälp av en mall.

Inga kommentarer: