tisdag 21 januari 2020

Trygghet och gemenskap nyckelfaktorer för bättre genomströmning i nätkurser


Hur skapar vi en trygg och interaktiv digital lärmiljö som bidrar till bättre genomströmning? En ny rapport av Geir Sand Nilsen, Digital learning arena, beskriver ett projekt mellan norska BI Norwegian Business School (BI) och EdTech Foundry som undersökte olika metoder för att höja genomströmning i nätbaserade kurser. Projektet har kartlagt flera kurser vid BI under en femårs period med enkäter och intervjuer med studenter och lärare för att kunna identifiera framgångskriterier.

En avgörande faktor för studenterna är en känsla av trygghet och gemenskap i kursen och i de olika lärmiljöerna. För att skapa detta har projektet undersökt fördelar och nackdelar med flera plattformer i hur de skapar förutsättningar för dialog och gemenskap. De har undersökt lärplattformar som Canvas, its learning och Moodle samt mer sociala plattformar som Slack, Whatsapp, Facebook och egna verktyg.

Särskilt viktigt är kursintroduktionen och veckorna före kursstart. Studenterna måste känna sig välkomna och få rätt information i tid. Om man kan skapa en trygg miljö och en vi-känsla redan i början av kursen så finns det bra förutsättningar för en lyckad kursgång.

- Considerable emphasis should be placed on coordinated efforts on social and academic onboarding. The student journey should have clear ownership and be anchored as part of the student induction. It is especially important to emphasize the weeks and months before the start of the semester when a large proportion of the unwanted dropout is originated.

Bland rekommendationerna finns följande:
  • Regler behövs för kommunikation och man får gärna skapa olika kanaler för det akademiska innehållet och informella diskussioner. 
  • Se till att alla studenter känner sig sedda redan från början. 
  • Hjälpa studenterna att skapa sociala relationer inom kursen, till exempel med digitala mentorer.
  • Ta kontakt med studenter som inte visar sig eller verkar halka efter.
  • Skapa bra kommunikationskanaler mellan lärarna.

Inga kommentarer: