onsdag 15 januari 2020

Det digitala kompetenshjulet

Photo by timothy muza on Unsplash
Det digitale kompetenshjul har utvecklats av danska Center for Digital Dannelse och är ett självvärderingsverktyg som kartlägger dina digitala kompetenser med utgångspunkt i EU-kommissionens European Digital Competence Framework (DigComp).

Formålet med det Digitale Kompetencehjul er at give overblik over hvilke digitale kompetencer der findes og bør løftes, samt konkret inspiration til hvordan de mest relevante digitale kompetencer forbedres.

Verktyget kartlägger kompetenser inom fyra huvudområden (information, kommunikation, produktion och säkerhet) var och en med många underkategorier (läs mer om teorin bakom verktyget, Hvad er digital kompetence?). Verktyget kan användas för att kartlägga medarbetares digitala kompetenser i en organisation och kan vara ett underlag för att planera kompetensutvecklingsinsatser. Du kan prova hjulet själv utan kostnad men en prenumeration krävs om verktyget ska användas inom en organisation. Med en prenumeration får organisationen tillgång till övningar och möjligheten att skräddarsy kompetenskriterierna mot organisationens verksamhet. Kompetenshjulet finns på fem språk just nu: danska, engelska, tyska, spanska och isländska.

Inga kommentarer: