fredag 31 januari 2020

Video inom distansutbildning - ny avhandling

Photo by Sam McGhee on Unsplash
Hur används video inom högre utbildning idag och vilka krav ställs på lärarens kompetens för att kunna använda video på rätt sätt? Dessa frågor utforskas i en ny avhandling vid Göteborgs universitet av Lena Dafgård (Högskolan Dalarna)Digital Distance Education – A Longitudinal Exploration of Video Technology.

- Den forskning som finns om distansutbildning idag fokuserar mycket på text-baserad kommunikation, exempelvis diskussionsforum. Medan däremot forskning om användning av video är mer sällsynt. Kommunikationssättet video har ännu inte nått sin fulla potential inom undervisning och lärande och mer forskning behövs för att förstå hur man på bästa sätt kan använda video för studenters lärande.

Två studier har genomförts som underlag till avhandlingen: en nationell enkätstudie riktad mot kursansvariga lärare för alla distanskurser på studera.nu samt intervjuer med lärare som använder videokonferens. Tre olika användningsområden har också studerats: video som läromedel, inspelad undervisning och videokonferens. Video används mest som komplement till annat material och är ett sätt att skapa mer närhet i distansutbildningar. Men lärarna behöver särskild kompetensutveckling för att kunna använda video på ett pedagogiskt sätt i sina utbildningar.

Läs mer i ett pressmeddelande från Göteborgs universitetForskning om digital distansutbildning visar på möjligheter och begränsningar med video.

Referens
Dafgård, L. (2020) Digital Distance Education – A Longitudinal Exploration of Video Technology. Göteborgs universitet. http://hdl.handle.net/2077/62810.

Inga kommentarer: