måndag 13 januari 2020

Högre utbildning och flygresor - dags att nödbromsa

Photo by Ethan McArthur on Unsplash
Högre utbildning präglas av internationella konferenser, projektmöten och utbytesresor, nästan alltid med flyg. Det betyder att branschens koldioxidavtryck är mycket högt och en artikel i University World NewsTime to cut international education’s carbon footprint, föreslår radikala ändringar i vår syn på internationella resor. 

Artikeln menar att korta utbytesresor som byger på flygresor ska bytas ut mot virtuell mobilitet. Dessutom måste vi satsa mycket mer på digitala möten och konferenser. Det finns flera fördelar till att träffas digitalt: tidsbesparingar, möjlighet att träffas oftare, sänkta kostnader och möjligheten för de som inte har råd att resa att delta i internationella aktiviteter. Fysiska möten behövs även framöver men inte så ofta som idag. Vi har helt enkelt inte råd att fortsätta som vi gör.

The time has come to develop and implement radical initiatives that will significantly reduce international education’s impact on the climate and boost internationalisation on campuses around the world.
First, we must significantly curb short-term study abroad that is not carbon neutral and, second, we must devote substantial resources to ‘internationalisation at home’.
Internationalisation has to make the shift from being mobility driven and elitist to targeting all students through curriculum development and an intensive use of technology.

Inga kommentarer: