torsdag 13 augusti 2009

Det öppna universitetet

En artikel i den amerikanska tidskriften Fast Company (How web-savvy edupunks are transforming American higher education) beskriver den växande rörelsen inom högre utbildning kring öppna lärresurser (OER - Open Educational Resources) och möjligheten att erbjuda billigare och mer flexibla utbildningar för en större del av befolkningen. En högskoleutbildning i USA och många andra länder kostar mycket pengar och betyder att studenterna tar på sig stora lån. Eftersom alltfler lärresurser finns nu gratis på nätet borde vi kunna erbjuda mer flexibla utbildningar där materialet är i princip gratis och man får betala för kvalificerad vägledning och mentorskap. Redan nu finns det två universitet som bygger på dessa principer; Peer2Peer University och University of the People. Enligt artikel kommer det att finnas flera.

Just nu pågår det en konferens i Vancouver, Kanada, Open Education 2009 (12-14 aug) som handlar just om OER och hur vi ska göra utbildningsresurser öppna för alla. Alla sessioner spelas in och läggs ut på nätet via konferensens hemsida.

Inga kommentarer: