fredag 21 augusti 2009

Ny bok om informationskompetens

Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker” är titeln på en helt ny antologi som bland annat rapporterar forskningsresultat från projektet Bibliotek, IKT och lärande (BIKT) vid Högskolan i Borås. Boken är den första i sitt slag på svenska och vänder sig till studenter, yrkesverksamma och forskare inom biblioteks- och utbildningsfälten.
Läs mer om boken.

Inga kommentarer: