torsdag 6 augusti 2009

Studenter lär sig bättre på nätet enligt ny rapport

Den amerikanska utbildningsdepartementet har just släppt en omfattande studie (Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning. A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies) som visar att studenter som deltar i nätbaserade kurser presterar bättre än dem som deltar i en mer traditionell klassrumskurs. Dessutom, studenter som deltar i kurser med både fysiska och nätbaserade aktiviteter (s. k. blended learning) presterar allra bäst.

Enligt rapportens inledning:
"The meta-analysis found that, on average, students in online learning conditions performed better than those receiving face-to-face instruction."

Studien ser fördelarna med nätbaserad undervisning att studenten får mer kontroll över sitt lärande och att nätet öppnar enorma möjligheter för kollaboration och interaktivitet. Det är viktigt att komplettera klassrumsundervisning med nätbaserade aktiviteter. Studien menar att det behövs mer forskning inom detta område.

Läs mer om studien i tidskriften Inside Higher Ed (därifrån kan du ladda ner hela studien i pdf-format).

Inga kommentarer: