onsdag 26 augusti 2009

IT och skolan

Henry Jenkins, direktör för MIT:s Comparative Media Studies program har intervjuats om hans syn på hur skolor (och högskolor) bör tillämpa IT i undervisningen. I stället för att förbjuda Facebook, mobiler, MSN mm bör man använda dem konstruktivt som en del av undervisningen.

Inga kommentarer: