måndag 3 augusti 2009

Falkenberg satsar på datorer i grundskolan

Ett intressant projekt pågår i Falkenbergs kommun. En-till-En projektet innebär att 850 elever i år 7, 8 och 9 och 120 av deras lärare får personliga datorer dygnet runt, året runt för sitt arbete.

Enligt kommunens webbsida:
"Projektet har som mål att öka kvaliteten på utbildningen i kommunens skolor, utveckla nya metoder och arbetsformer, öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger samt öka elevernas måluppfyllelse och resultat"

Det kan verka som ett dyrt projekt men genom att hitta nya sätt att arbeta borde man kunna spara på andra områden, till exempel lokaler. En bra bloggpost av Stig Roland Rask (Unga Nätkulturer) menar att en mer individbaserad pedagogik skulle kunna leda till en mer frihet i tid och rum och därmed ett minskat lokalbehov.

En av de inblandade lärarna har skrivit i sin blogg en bra lista över allt som han inte längre behöver göra i klassrummet när alla har datorer. Bra argument mot dem som inte ser nyttan med IT i skolan.

Se även en film om En-till-en projektet.

Inga kommentarer: