fredag 28 augusti 2009

Svenska barn lämnas ensamma vid datorn

Svenska barn har bra tillgång till datorer men får lite hjälp av vuxna i hur de ska använda nätet för mer än bara nöje. En ny undersökning av Intel visar att svenska föräldrar spenderar mycket mindre tid framför datorn med sina barn än föräldrar i andra länder. Dessutom visar undersökningen att svenska skolor har inte integrerat IT i sin undervisning i lika hög grad än i länder.

Enligt Anders Huge, konsumentansvarig på Intel Norden:
– Vi har fortfarande en självbild i Sverige av att vi ligger lång fram i när det gäller datoranvändande, både generellt och i skolan, men jämfört med exempelvis Storbritannien och Sydafrika ligger vi långt efter. Där säger nästan varje förälder att barnen har tillgång till dator i skolan, och dessutom används datorerna som en integrerad del av undervisningen.

Läs artikeln om studien på idg.se.

Inga kommentarer: