tisdag 25 augusti 2009

The world is open

Framtidens utbildning kommer att ske på individens villkor där man i allt högre grad kommer åt lärresurser från hela världen gratis via nätet och man diskuterar i globala nätverk. Sådana visioner tas upp i en ny omdiskuterad bok "The World is Open: How Web Technology is Revolutionizing Technology" av Curtis J Bonk.

Tidningen Inside Higher Ed har en längre intervju med författaren där han förklarar principerna bakom öppna lärresurser och hur de kommer att radikalt förändra lärarens och universitetets roller. Universiteten och lärarna stär för validering av kunskap men med ännu mer fokus på studentens faktiska färdigheter och erfarenheter än formella krav. Lärarens roll blir mer och mer att agera som mentor och vägvisare. Nätbaserad utbildning ska bli helt enkelt bättre än traditionella:

"we should not be content when online courses are just as good as face-to-face ones; instead, they should be better."

Vi borde se den nya öppenheten inte som ett hot men som ett sätt att höja kvaliteten eftersom man visar materialet öppet för granskning:

"When one’s work is on display to the world community, instructors are often forced to rethink their teaching and perhaps come up with even more innovative ways to deliver their content."

Inga kommentarer: