måndag 17 augusti 2009

Ett hot mot vetenskaplig kommunikation?

En artikel i Times Higher Education, A Threat to Scientific Communication, ifrågasätter de stora förlagens omfattande makt när det gäller vetenskaplig kommunikation. Upphovsrättsliga begränsningar betyder att mycket vetenskaplig information bara är tillgänglig för ett fåtal som har råd att prenumerera på de ledande tidskrifterna. Artikeln tar upp farorna med dessa begränsningar och möjligheterna med öppen publicering enligt principen Open Access.

Inga kommentarer: