måndag 17 augusti 2009

Universitetets framtida roll?

En mycket intressant artikel av Don Tapscott, The Impending Demise of the University, diskuterar universitetets roll i en värld där all information och kunskap är fritt tillgängligt och kommunikationen allt öppnare. Han menar att vi står inför stora strukturförändringar inom högre utbildning och inte minst en pedagogik baserad alltmer på dialog och kollaboration.

Inga kommentarer: