tisdag 25 augusti 2009

Ny avhandling om Open Access

En ny doktorsavhandling om Open Access har just kommit ut. Den har skrivits av Tove Faber Frandsen från Danmarks Biblioteksskole med titeln "Scholarly communication changing: the implications of Open Access". Den beskriver hur Open Access ger helt nya möjligheter för spridningen av vetenskaplig information både bland forskare men även mot allmänheten.
Avhandlingen kan laddas ner som pdf-fil från Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.

Inga kommentarer: