torsdag 13 augusti 2009

NU2010 Dialog för lärande

Konferensen NU2010 anordnas i SUHF:s (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) regi 13-15 oktober 2010 på Stockholms universitet.

NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. NU, som står för nätverk och utveckling, ska vara en vartannat år återkommande nationell konferens för alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt.

Värdar för konferensen är de högskolepedagogiska och IT-pedagogiska enheterna inom Stockholm-Uppsala Universitetsnätverk (SUUN).

Mer information

Inga kommentarer: