måndag 3 augusti 2009

Viktigaste frågor för IT-ledare inom högre utbildning

Amerikanska Educause Review har nyligen släppt sin årliga undersökning Top-Ten IT issues 2009. Undersökningen identifierar de viktigaste utmaningarna som IT-ledningar har framför sig just nu. Mycket handlar om hur nya öppna sociala tjänster utmanar traditionella universitetsinterna system och hur IT-ledare bör engageras ännu mer i strategiska diskussioner med institutionerna och den akademiska ledningen.
Jag har även gjort en kort summering av artikeln på engelska.

Inga kommentarer: