fredag 7 augusti 2009

Framtidens bibliotek

Den brittiska organisationen JISC har en pågående satsning, Libraries of the future. De arrangerar seminarier och andra aktiviteter för att lyfta frågor kring bibliotekets framtida roll inom högre utbildning och hur man arbetar med digitala tjänster. JISC har nyligen släppt en film om satsningen samt inspelningar från olika seminarier och föreläsningar. En översikt av alla aktiviteter ger länkar till flera rapporter och debattinlägg.

Inga kommentarer: