tisdag 17 augusti 2010

Behöver vi kursböcker?


Många börjar ifrågasätta den traditionella kursboken som utgångspunkt för undervisning. En artikel i eCampus News (Are textbooks a scam? Students think so) skriver om en ny amerikansk undersökning som visar att studenter är väldigt missnöjda med dyr och ofta onödig kurslitteratur. Det finns en stor marknad för att hyra, låna eller kopiera kurslitteratur och marknaden för e-böcker och öppna lärresurser börjar lyfta.

En bloggpost av Shelly Blake-Plock på Edutopia, Increase student engagement by getting rid of textbooks, berättar om hur han uppmuntrar sina studenter att hitta kunskap direkt från pålitliga källor i stället för att gå genom textbokens filter. Textböcker gör jobbet enklare för läraren genom att strukturera och sortera men författaren menar att klassen kan strukturera och sortera själva med lärarens hjälp och det leder till bättre och mer inspirerande inlärning.

- Convenience is not a form of effective pedagogy. My students learn better when they take the active role in finding and choosing texts, asking their own questions, and creating their own projects.

Inga kommentarer: