torsdag 5 augusti 2010

Datorer hjälper barn utan skolor

BBC rapporterar om ett fascinerande experiment som började i Delhi, Indien. Professor Sugata Mitra (University of Newcastle, England) har under de senaste 10 åren arbetat med barn i slumområden runt om i Indien och andra länder i Asien och försökt att hitta nya sätt att ge dem en utbildning. Resurser för vanliga skolor och lärare finns helt enkelt inte i många områden och Professor Mitra har provat att i stället ge barnen tillgång till datorer och nätet. Resultaten har varit väldigt positiva.

Barnen lärde sig snabbt att hantera datorn och lärandet skedde nästan alltid i grupper där alla hjälpte till. Barnen fick inga instruktioner om hur de skulle använda datorerna men kom snabbt igång även om de behövde samtidigt lära sig engelska för att förstå vad de gjorde på nätet. Professor Mitra ser klassrumsmiljön nästan som ett hinder i detta fall:

- No child would play with it inside the classroom. If you leave it on the pavement and all the adults go away then they will show off to one another about what they can do.

Reslutaten blev ännu bättre när det fanns en äldre mentor (grannies) som kunde uppmuntra och hjälpa barnen. Mitra kallar konceptet för SOLE (Self Organised Learning Environments) och har nyligen presenterat sina resultat vid TED Global Forum 2010 i Oxford. Inspelningen till denna presentation kommer snart ut på TEDs webbplats.

Läs BBCs artikel, Using computers to teach children with no teachers.
Se en tidigare TED-presentation av Sugata Mitra, How kids teach themselves (2007)

Inga kommentarer: