fredag 27 augusti 2010

SMS i klassrummet

Debatten pågår om man ska tillåta mobiler i klassrummet eller ej. Många skolor förbjuder dem medan en del har insett att man kan integrera dem i klassrumsarbetet.

Ett reportage på CNN speglar de olika inställningarna till mobiler som råder i amerikanska skolor. Situationen är inte så annorlunda i Sverige och diskussionen gäller både inom skolan och högre utbildning. Ska vi förbjuda ny teknik eller integrera den i undervisningen?

3 kommentarer:

lennart.lundberg@vxu.se sa...

Tycker man kan fundera lite annorlunda än som frågan är ställd: Ska vi förbjuda ny teknik eller integrera den i undervisningen. Det måste förstås bero på förutsättningarna för att kunna integrera den nya tekniken. Det vore förstås helt fel att säga att all ny teknik ska förbjudas, lika fel vore det att säga att integrera all ny teknik i undervisningen. ger det fördelar att integrera tekniken, så bör man göra det. Speciellt om en integrering medför en för lärande mindre splittrad elev eller student...:)
/Len

Bengt sa...

Så är det ju förstås, man skall ju bara integrera teknik som är bra för lärandet. Samtidigt tycker jag att man skall ägna speciell uppmärksamhet åt sådan teknik som ungdomarna använder jättemycket och är duktiga på att använda, som t ex mobiltelefoner.

Det blir lätt att man slentrianmässigt förbjuder sådant som inte passar in i hur skolan brukar fungera. Tycker man skall vara speciellt öppen och kolla efter om inte det går att utnyttja just mobilerna på ett positivt sätt även om det tar emot och kan upplevas som spittrande. Kan finnas sånt som inte är uppenbart från början....

Alastair Creelman sa...

Tack för kommentarerna. Det som verkar klart idag är att man når studenter lättast via mobilen (inte e-post). Det som behövs är att alla lär sig att visa respekt för varandra och komma överens om regler för mobiler och datorer i klassrummet. Vissa pass ska vi stänga av allt för att kunna diskutera, andra pass ska man använda all tillgänglig teknik för att söka material, fråga andra mm. Det gäller att vi lär oss lite spelregler. Och vi vuxna är ju inte mycket bättre än ungdomarna!