tisdag 10 augusti 2010

Inspelade föreläsningar ger mer tid för diskussion

Många universitetskurser på A-nivå kännetecknas av fyllda föreläsningssalar och väldigt lite tid för lärarna att leda fördjupande diskussioner eller handledning i mindre grupper. Så är det vid New York University men nu provar de ett nytt sätt att ge lärarna mer tid för handledning med studenterna.

Enligt en artikel i The Chronicle of Higher Education, Mass Video Courses May Free Up Professors for More Personalized Teaching, kommer NYU att använda förinspelade föreläsningar i många grundkurser så att lärarna får ägna tid åt fördjupningsdiskussioner i stället för att förbereda föreläsningar som oftast inte varierar så mycket år för år.

De inspelade föreläsningarna finns i kursens lärplattform och innehåller quizzar och livelänkar för att skapa en viss interaktivitet. Inspelningarna har gjorts i studio för att visa att de riktas direkt mot studenter på nätet i stället för en vanlig inspelning i hörsal där nätstudenten inte är den primära målgruppen. Universitetet hoppas att studenterna får en närmare relation till sina lärare genom detta i kontrast till tidigare där merparten av lärarens tid gick åt föreläsningarna.

Inga kommentarer: