fredag 20 augusti 2010

Stöd med källkritik

Allt fler skolor idag förser sina elever med bärbara datorer och IT är en integrerad del av all undervisning. Även om eleverna är oftast vana vid att använda datorer behöver de bra stöd när det gäller informationssökning, källkritik och "nätikett". Ett exempel på sådant stöd finns i Umeå där alla gymnasieskolor får nu tillgång till två lokalt framtagna webbtjänster: Infokoll och Studiekoll. Studiekoll innehåller information om olika studieverktygoch erbjuder både tekniskt och pedagogiskt stöd till eleverna. Infokoll fokuserar på frågor kring källkritik, upphovsrätt och plagiering. Läs mer om satsningen i en artikel på sajten Infotech Umeå, Elever får stöd med källkritik.

Inga kommentarer: