lördag 14 augusti 2010

Öppen kurs i personliga lärmiljöer

Mycket diskussion pågår om personliga lärmilöjer som nyckel till framtidens utbildning. Vi lär oss genom att skapa ett nätverk av kontakter inom vårt ämnesområde och genom att dela med oss av vårt material och erfarenheter. Många menar att dessa miljöer (Personal Learning Environment, PLE) kommer att ersätta dagens mer begränsade och instängda lärplattformar. Teorin bakom detta, konnektivism, menar att inlärning sker i nätverk och genom kontakter.

Vill du veta mer om denna spännande utveckling finns det en öppen och gratis kurs, Personal Learning Environments, Networks and Knowledge, som startar 13 september. Kursen arrangeras av Athabasca University i Kanada och handledarna på kursen är bland de ledande figurerna inom området: George Siemens, Stephen Downes, Dave Cormier och Rita Kop. Kursen består av regelbundna seminarier via e-mötesverktyget Elluminate och all dokumentation kommer att finnas öppet på nätet i form av kollaborativa wikis och studentbloggar.

En bra bok att läsa i samband med denna kurs är Emerging Technologies in Distance Education (Athabasca University Press, 2010) som kan laddas ner gratis som e-bok.

1 kommentar:

Elisabeth Hermansson sa...

Det verkar som det utveckas spår åt helt olika håll. Här har vi krafter åt helt andra hållet!Enligt Ekot:
Utbildningsminister Jan Björklund föreslår Elitklasser för 13-åringar. Regeringen vill införa så kallade spetsutbildningar även på högstadiet. Skolorna ska få införa antagningsprov och tester för att välja ut vilka elever som ska få gå på utbildningarna.
Lagändringen innebär att det blir tillåtet att testa elever och ha antagningsprov även i teoretiska ämnen, för att välja de som passar bäst till tio utvalda grundskolor, som måste ta emot elever från hela landet. På sikt kan det bli 30 skolor.