fredag 20 augusti 2010

Webbseminarium om öppna lärresurser 8 september

Välkommen till ett webbseminarium om öppna digitala lärresurser den 8 september kl 15-16:30.

Lärare över hela världen har fram till idag skapat och publicerat drygt 1,5 miljoner lärresurser och lärobjekt på nätet som andra fritt får använda i sin undervisning, s.k. öppna digitala lärresurser (OER). Det rör sig om allt från de mest konkreta övningar och kurser, till resurser tänkta att inspirera eller utmana. Var på nätet hittar man öppna digitala lärresurser, hur använder man dem i undervisningen, vad är tillåtet och förbjudet att göra med dem - och hur kan man själv producera pedagogik på nätet?

På seminariet diskuteras dessa aspekter och tillhörande upphovsrättsfrågor.
  • Vilka nya möjligheter ger öppna digitala lärresurser för lärare och studenter, skolor, lärosäten och andra pedagogiska utvecklingsenheter som exempelvis bibliotek?
  • Vad är nyttan av att dela med sig av lärresurser man själv skapat?
  • Hur interagerar öppna lärresurser, webb 2.0 och sociala medier med gamla arkiv och kunskapskällor?
I panelen träffar du Niklas Karlsson, nätverket Dela, Alma Taawo, Skolverket, Fredrik Paulsson, Umeå universitet, Åsa Forsberg, Lunds universitet, Fred Johansen, Högskolen i Gjövik och mig som moderator..
Chatten modereras av Markus Schneider, Karlstads universitet. Alla deltagare har möjlighet att delta i chatten.

Seminariet är ett samarrangemang mellan nätverket Dela och OER-gruppen inom Nätverket för IT inom Högre Utbildning (ITHU), som med stöd från Kungliga Biblioteket driver ett nationellt projekt för att sprida kunskap om öppna digitala lärresurser.

Ta chansen att diskutera digitala lärresurser med kollegor från många olika utbildningsområden. Seminariet är gränsöverskridande och vänder sig till lärare, utbildningsledare, pedagogiska utvecklare och bibliotekarier på alla nivåer inom grundskolan, gymnasieskolan och universitetet/högskolan.

Seminariet är gratis och webbsänds i mötesverktyget Adobe Connect Pro. Du kan se och höra paneldebatten och delta själv via en chatt. Vi skickar ut länken till webbsändningen, till alla anmälda deltagare, dagen före seminariet.

Klicka här för att anmäla dig till seminariet! 

Läs mer ...

Inga kommentarer: