torsdag 12 augusti 2010

Varför används sociala medier så sällan i skolan?

En ny rapport från Australien, Why schools are spooked by social media, undersöker varför sociala medier inte har slagit genom i skolan när de är så självklara inom näringslivet och det privata. Rapporten är baserad på svar från 140 rektorer från skolor i delstaten Victoria i maj i år. De fick frågor kring skolans användning av sociala medier: för att öppna en dialog mellan skolan och föräldrarna, användningen av bloggar inom undervisning och rektorernas egna erfarenheter.

Rapporten tar upp argument för och emot sociala medier och tar fram strategier för hur skolorna bör satsa. Mycket rädsla är på grund av okunskap och negativ publicitet som oftast fokuserar bara på Facebook. Rapporten betonar vikten av att skolan är proaktiv och tar fram en policy för hur anställda ska använda sociala medier på ett förnuftigt sätt och föreslår exempel på både offensiva och defensiva strategier.

Rapporten riktas förstås mot skolor men jag tror att det mesta kan vara av stort intresse för högskolor och universitet. Frågan är om man ska agera eller bara reagera.Om du har problem med dokumentet kan du ladda ner rapporten som pdf-fil.

Inga kommentarer: