fredag 17 september 2010

Bibliotek utan böcker

Empty Bookshelves - Seattle Central Libr by brewbooks, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  brewbooks 

University of Texas, San Antonio bryter ny mark med att öppna ett bibliotek utan böcker (läs artikeln i Campus Technology, U Texas San Antonio opens bookless library). Universitetets Applied Engineering and Technology Library har inga tryckta böcker eller tidskrifter men i stället erbjuder en imponerande samling 425 000 e-böcker och 18 000 tidskrifter. Utrymmet i biblioteket används i stället som lärmiljö med plats för grupparbete och självstudier. Reaktionen från studenterna har varit positiv och flera menar att de får mer hjälp av personalen eftersom de inte behöver sköta logistiken kring böckera.

Enligt bibliotekschefen:
"In this library, we encourage collaboration. We want to hear our students talking and solving problems together. This is the beginning of their training as professional engineers and scientists."

Inga kommentarer: