tisdag 21 september 2010

MIT + OpenStudy = kollaborativt lärande

Amerikanska MIT har sedan länge lagt ut majoriteten av sitt undervisningsmaterial och föreläsningar gratis på nätet under namnet OpenCourseWare. Studenter och lärare från hela världen kan använda materialet för självstudier och som en del av egna utbildningar. Problemet har hittills varit att alla dessa studenter har arbetat med materialet själva.

Nu har MIT börjat samarbeta med OpenStudy (se tidigare post, Studenter hjälper varandra på nätet) som betyder att studenter kan starta globala studiegrupper för att läsa MIT:s kursmaterial. Dessa studiegrupper är inte registrerade hos MIT och studenterna kommer inte att få stöd av MIT:s lärare men de kan hjälpa varandra och lära sig på egen hand. Under den första månaden av detta initiativ fick en introduktionskurs i datateknik 1600 medlemmar i studiegruppen. MIT får förstås bra marknadsföring för detta initiativ, breddar sin rekrytering och samtidigt bidra till det livslånga lärandet.

Läs artikeln MIT OpenCourseWare teams up with OpenStudy to help OCW users connect and study together.

Inga kommentarer: