onsdag 8 september 2010

Lärande för 2000-talet

Vilka färdigheter kommer våra elever och studenter att behöva i framtidens arbetsmarknad? Digital kompetens nämns ofta som en nyckelkompetens men vad betyder begreppet egentligen? Denna film, The21st century learner, sammanfattar de viktigaste faktorerna.

Inga kommentarer: