tisdag 7 september 2010

IT och lärande - vad säger politikerna?


När utbildning kommer upp i valdiskussionen har det mest handlat om betyg i skolan eller olika klädkoder. Någon större diskussion om hur vi ska integrera digital kompetens i utbildningssystemet har inte skett. Computer Sweden skriver att flera partier har lovat en nationell IT-strategi för skolan (se artikeln IT-strategi för skolan nytt vallöfte) men säger inte mycket om det stora perspektivet:

- Den finns stora brister i it-användningen i den svenska skolan. Tre av fyra grundskollärare saknar egen dator, och i snitt delar sex elever på en dator i den kommunala grundskolan, enligt Skolverket. EUs starka rekommendation att digital kompetens bör vara en av nyckelkompetenserna för det livslånga lärandet har inte fått samma genomslag i Sverige som i andra länder. Lärarutbildningens it-inslag är fortfarande litet.

Enligt artikeln ligger Sverige efter många andra länder i Europa när det gäller IT-användning både i skolan och högre utbildning och ingen myndighet driver på utvecklingen. Många verkar tro att det bara är en teknikfråga och att vi ska satsa på bättre IT-utbildningar eller köpa in flera datorer. Bredare frågor som digital kompetens verkar inte komma fram i debatten.

Bloggen Ung Kommunikation kommenterar också problemet att få ser längre än teknikfrågan (se artikeln Politiska partier om digital kompetens):

- Felet ligger i att begränsa frågan till just detta. Var finns frågor om språkutveckling, nya medievanor, etik, estetiska uttrycksformer, kultur, juridik, ekonomi och inte minst omvärldsförståelse?

Precis efter jag hade publicerat denna post hittade jag en debattartikel i Computer Sweden av Piratpartiets Mikael Nilsson, Förnya skolpolitiken, som tar upp just frågorna om digital kompetens och skolans/högskolans roll i ett kunskapssamhälle.Vi väntar på svar från de andra partierna.

Debatten fortsätter!

Inga kommentarer: